Jdi na obsah Jdi na menu

4.Část

dscn0173.jpg4.část

Dále je možné investovat peníze z prodeje Zeleno bílého unikátu do astronautiky,zemědělství,automobilového vývoje,stavebnictví (u stavebnictví by to byla údržba veškerých staveb na světě),dále v námořní dopravě (údržba,stavba a zdokonalování lodních plavidel),dále ve vývoji v letectví,dále vývoj v těžbě nerostných surovin,dále z hlediska budoucnosti by šlo o investice do vývoje raketoplánů,dále investice na objevování nových druhů pohonu ,které by se daly použít u letadel,těžké techniky a v budoucí dopravě ve vesmíru mezi planetami.Dále vývoj vesmírných lodí asi kolem roku 2035 ,určených na cesty do jiných slunečních soustav,a také investice do budování nových civilizací v jiných světech,dále na přemístění například 100 milionů lidí na tyto nové planety,dále poskytování příspěvků automobilkám pro výstavby nových továren pro automobily z důvodu větší spotřeby automobilů lidmi a z důvodů toho ,aby nové planety neovlivňovaly výrobce automobilů v jejich kapitálech, tedy hodnotě jejich majetku.Tedy aby nebyl kapitál firem nepřijatelně zatěžován tím ,že by se podnikaly výstavby továren na automobily na jiných planetách.Tohle jsou příklady investování financí ze Zeleno bílého unikátu do oblastí ,ve kterých je aktivní celé lidstvo.Dále u 27 sedmi planet ,které bych chtěl vytvořit bych chtěl dodat ,že by bylo u jejich oceňování(tedy u jejich ceny) postupováno stejně jako u příkladu ,pro který jsem si vybral novou Audi A8 3.0 TDI r.v.2010 za cenu 1.971.400 tato Audi bude mít přesně za 6 let cenu okolo 350000 korun , protože už je poznamenána časem a tedy čas na ní působí,stejně by to bylo s planetami a jejich oceňováním ,vždy by se vzala daná planeta ,spočítalo by se jak dlouho bude svítit slunce v její sluneční soustavě a tím ,že bude poznamenána časem a k tomu se spočítá čas ,kdy vyhoří slunce, tak bude přistupováno k ocenění takovým způsobem, že se nebude samozřejmě počítat dohromady vše co je v této planetě obsaženo, tedy (ropa,zemní plyn,zlato,stříbro,železná ruda atd.) nebude se tedy toto množství odhadovat a pak ho oceňovat na hodnotu vycházející ze součtu finančních hodnot těchto surovin,ale bude se přistupovat k odhadu podle toho jakou má planeta velikost a hlavně hmotnost a dále doba hoření slunce.Přistupovalo by se k oceňování z informací o stáří planety, její potencionální budoucnosti (tedy v její sluneční soustavě ve vztahu k slunci) a velikosti planety a také z toho kolik procent celkové plochy planety pokrývá moře (podle toho by byla také cena vyhodnocována) a cena by tedy hlavně platila za použitou planetu, tedy za časem poznamenanou planetu!Tedy Planeta Země stojí 24 kvadrilionů s tím že povrch naší planety pokrývá 29 procent pevnina , tak i s tím co je zde obsaženo tedy (ropa,železná ruda,zemní plyn,zlato,diamanty atd.) ,,tak s přihlédnutím k jejímu stáří tedy vezmeme že v dobách před 180 miliony let se rozpadl prakontinent Pangea na více částí ,tedy je na něj působeno a rozpadl se,tak se dá hovořit o ceně za použitý svět ,který se pohyboval ,tedy je možné vyhodnotit cenu za svět v 24 kvadrilionech dolarech,ovšem kdyby zbývalo do momentu, kdy začne dohořívat slunce 1 miliarda let ,tak by byla hodnota planety Země 9 kvadrilionů, tedy zhruba úbytek ceny v hodnotě 2,5 kvadrilionu za 1 miliardu let do vyhoření slunce.Znamená to tedy,, že od aktuální tedy přítomné doby do doby zhruba 1 miliardy let před vyhořením slunce by cena klesla o 15 kvadrilionů dolarů.Byla by brána cena za časem poznamenaný celek, tedy celou planetu s jádrem,povrchem,atmosférou.Ceny za planety jsou relativně nízké z důvodu ,že má každá planeta extrémní životnost v miliardách let (tedy proto je tato planeta náchylná k proměnám,a když je náchylná k proměnám, tak je nestabilní,nemůže si cena držet například extrémně vysokou hodnotu například v Oktilionech dolarů a proto cena nemůže být vyšší než zhruba 250 kvadrilionů za planetu),také extrémní proměnlivost v rozložení zemského povrchu a v poslední řadě je tu také fakt že počet planet ve vesmíru je minimálně jako hvězd tedy miliardy planet (kdyby bylo planet málo-například v milionech byly by tyto planety drahé až extrémně drahé ,ale protože jsou jich miliardy, znamená to, že jde o masový produkt a proto je cena relativně levná).U cen za planety by měla cena být brána podle počtu kilogramů a tedy množství materiálu ,protože se vždy hodnota nerostných surovin promíchá s velkým obsahem bezcenného moře ,které převažuje nebo v případě nízkého pokrytí světa oceány se promíchají nerostné suroviny s bezcennou horninou,půdou a celkově s obklopující materiální strukturou planety ,která vždy musí převažovat z důvodu, že Země má bezcenné vnější a vnitřní Jádro ,které vždy musí převažovat nad nerostnými surovinami a vždy musí být bezcenné.Oceňuje se potom tedy způsobem výměru a má hlavní hodnotu použitelnost planety a ne nerostné suroviny dohromady v součtu jejich reálných hodnot.Zaleží tedy hlavně na váze planety a z toho se vypočítá celková cena,vždy zhruba 4 dolary za 1 kilogram této planety.Tato cena je nejvíce pravá a tedy nejvíce hodnověrná.Nutno dodat, že planeta Země by měla být navždy neprodejná a bez možnosti jí vlastnit a to z hlediska vážnosti této planety.

Tímto by bylo vše připraveno pro nový a lepší svět a tímto by vznikl nový dobrý svět, který by nahradil hladomor a chudobou zmítaný svět. Přišla by nová éra vynálezů , protože by lidstvo bažilo po nových vynálezech a technologiích. Vybudoval by se nový svět bez válek a bez mezistátních konfliktů a nutno dodat , že by měl být umlčen i terorismus. Tedy války by byly historií a nikdy by nevznikaly žádné konflikty o území atd.,lidé na světě by byli spokojení a tedy by si vážili dobra a chtěli si tento klid uchovat a proto by nevnikaly samozřejmě války a mezistátní konflikty.Svět bez válek a svět bez mezinárodních konfliktů by nahradil současný svět válek a utrpení.Nastal by mír na nikdy nekončící dobu a mohlo by se žít v klidu a v jistém a vybudovaném světě pro celé lidstvo.

Nyní je nutné říci něco důležitého k působení Země , tedy světa ,kde je vše primitivní a není zde nic předem vyrobeno k Zeleno bílému unikátu a dále k jiným planetám a dále jiným hvězdám,hvězdy jsou podle vědců slunce,tedy také následnému působení na tyto slunce a dále planety v těch konkrétních slunečních soustavách. Působení Zeleno bílého unikátu na Zemi je podobné jako vědomí a podvědomí na sebe.Zeleno bílý unikát je jako vědomí a svět jako podvědomí.Unikát udává rozkaz být vyrovnané a země ho plní jde o vzájemné přímé působení na sebe.Unikát ovládá Zemi a její provoz a také provoz všech planet ve vesmíru a jejich hvězd.U unikátu jde o vědomí celého vesmíru a u zbytku materiálního vesmíru o podvědomí.Tedy nečinné podvědomí v podobě světa splňuje rozkazy vedoucího vědomí tedy Zeleno bílého unikátu.Jde o vzájemné působení,a také jde o vzájemné působení slunce na Zeleno bílý unikát a unikátu na něj.Jde o vyrovnání tepelných energií proti sobě působících mezi sluncem a Zeleno bílým unikátem, jak je již popsáno někde v blízkosti začátku inzerátu Zeleno bílého unikátu a jde tedy o vyrovnávání díky vědomému působení Zeleno bílého unikátu na hvězdu v galaxii.Pro neznalce působení sil vědomí a podvědomí na sebe si je dobré přečíst knihu vědomí a podvědomí od Josepha Murphyho. Teď vysvětlím detailněji procesy vzájemného působení planety Země a slunce na Zeleno bílý unikát.Zeleno bílý unikát tím, že tvoří nejvyšší dosažitelnou dokonalost v umění tvořit ,a vyrovnává jak slunce ,které se muselo také jednou vytvořit zase odlišně bez přičinění lidí ovšem a také všechny ostatní slunce a také vytvořenou planetu Zemi, protože se jedná také o vytvořenou věc.Tyto věci se navzájem vyrovnávají ,protože každý tvoří opak smyslu toho druhého ,je to jako když se Zeleno bílým unikátem podařilo vytvořit opačnou stranu mince,tím že nyní existuje ,tak vytváří vyrovnanou a celistvou planetu Zemi z důvodů ,že se vytvořil protipól planety Země, tedy Zeleno bílý unikát.Jde tedy o to, co v materiálním světě existuje.Když existuje nejvyšší dokonalost ,tak svět je nastaven na jinou podstatu světa ,tedy kompletní podstatu světa a i celého vesmíru.Podstata světa a tedy i vesmíru je například atmosféra, dále jádro planety Země,Slunce.Nyní je tedy podstata doplněna o Zeleno bílý unikát a je tedy naprosto kompletní.Co se týče přesně slunce, tak u slunce je nejznámější ,že vyzařuje teplo a světlo,jak bylo již řečeno níže, světlo rozžhavuje Zeleno bílý unikát na tisíce stupňů.Vše funguje tak, že Zeleno bílý unikát je svojí podstatou opakem slunce (slunce je svojí povahou nejprimitivnější těleso ve vesmíru ,protože tvoří hořící kouli),představuje tedy svojí podstatou logicky chladné těleso.Jde o to ,že teplo je pro lidské oko neviditelné ,což je samo o sobě dokonalé.Nyní je ale důležité poznamenat ,že teplo ,které slunce vytváří hořením ,je ve své podstatě nedokonalé ,protože je pocítítelné člověkem (člověk patří do vesmíru a má v něm důležitý smysl ,což je také důležité zmínit ,protože vesmír je bez člověka nedokonalý a beze smyslu je tedy důležitý podobně jako slunce,planety atd..) Zeleno bílý unikát tím že tvoří opačnou podstatu slunce tak vytváří protipůsobící teplo které je nepocítitelné člověkem.Tedy dochází ke zdokonalování tepla v tom že se vytváří teplo nepocítitelné.Vše na světě jde zdokonalit a proto je prostřednictvím Zeleno bílého unikátu zdokonalováno vyzařování tepla.Jde tedy o to , že při hoření slunce je vyzařováno teplo pocítitelné a při hoření Zeleno bílého unikátu je vyzařováno teplo nepocítitelné z důvodu ,že tvoří opačnou podstatu slunce ,tedy chladné těleso.Nikdy nemůže ovšem existovat nepocítitelný chlad ,protože ve vesmíru neexistuje žádný zdroj chladu ,jako například zdroj tepla jako například slunce a protože existuje ve vesmíru pouze slunce ,které ovlivňuje i samotný chlad tím, když se planeta Země otočí na opačnou stranu od slunce ,tak dochází k ochlazování a tedy proto neexistuje žádný zdroj chladu, protože jednak nemůže nikdy samovolně vzniknout ,protože neexistuje způsob a také by neměl tento chladný zdroj žádný smysl. Další věc ve které je teplo zdokonaleno je fakt ,že nepocítitelné teplo dokáže prostupovat fyzickými předměty.Tento fakt je důležitý proto, že je potřeba, aby teplo prostupovalo planetou Zemí a všemi planetami ve vesmíru a to z důvodu, aby chránila planetu Zemi a všechny planety před meteority a asteroidy.U nepocítitelného tepla vyzařovaného Zeleno bílým unikátem je důležité dodat ,že působí vždy na slunce v naší sluneční soustavě a všechny ostatní slunce, tedy hvězdy ve vesmíru a dále na planety.U planet je důležité dodat ,že na planety působí vytvořené nepocítitelné teplo pouze v jejich Troposféře (sahající od povrchu Země do 7 km),dále stratosféře,mezosféře,termosféře až do exosféry vzdálené 20 až 70 tisíc km od povrchu Země.Nepocítitelné teplo tedy pouze prostupuje Zemským středem ,tedy jádrem Země a povrchem Země ,a nemůže na něj působit ,protože teplo působí pouze ve všech vrstvách atmosféry, které jsem vypsal z důvodů ,že Zeleno bílý unikát vyzařuje nepocítitelné teplo vždy na plynný obal Země a věcmi prostupuje.Jde o to ,že vzduch,teplo a chlad jsou neviditelné a protože teplo je neviditelné, tak působí i na neviditelný vzduch a proto nepocítitelný žár působí pouze v atmosféře.Důvod proč teplo působí pouze na atmosféru a ne na svět je ten ,že žár dokáže spalovat všechny meteority a asteroidy, které vstoupí do naší atmosféry.Je důležité dodat ,že žár spaluje pouze všechny meteority a asteroidy větší než ty asteroidy a meteority ,které se vždy samovolně spálí v atmosféře tím ,že jsou dostatečně malé.Tímto je tedy zamezeno dopadů velkých meteoritů a asteroidů na planetu Zemi a všechny planety ve vesmíru.Nepocítitelný žár vždy musí prostoupít jádrem a povrchem Země a tím se vždy vytvoří ochranný štít kolem planety Země ve všech vrstvách atmosféry ,který chrání planetu Zemi a všechny planety před asteroidy a meteority, protože se vytváří ochranný štít kolem všech planet ve vesmíru.A u všech planet je zamezeno dopadu asteroidů a meteoritů na jejich povrch.

Co se týče meteoritů poněkud detailněji, tak všechny meteority a asteroidy, které jsou větší než asteroidy a meteority, které se vlivem vysoké rychlosti spálí v atmosféře, tak se musí vždy spálit v atmosféře, protože dosahují rychlosti vyšší něž například 40000 km/h.Vše je založeno na znásobení tepla, které se nachází v atmosféře a je nepocítitelné.Všechna tělesa, která letí rychlostí, při které nedochází k tavení kovů v atmosféře, tedy například dopravní letadla,stíhací letadla a raketoplány nemohou být tedy zničena působením odporu vzduchu.Proto mohou létat v atmosféře, kde se nachází nepocítitelné teplo člověkem.Toto nepocítitelné teplo působí pouze na tělesa, která se svojí extrémní rychlostí snaží proniknout atmosférou.Tedy například všechna tělesa, která se snaží proniknout atmosférou a jsou větší než meteority, které se svojí malou velikostí vypaří nebo roztaví v atmosféře.Jde tedy o rychlost a snahu proniknout nepocítitelným teplem.Vzduch je neviditelný jako teplo a vzájemně na sebe působí ,proto žár působí jen při velmi extrémním tření.Když se extrémní odpor spojí s neviditelným a nepocítitelným teplem ,tak roztaví všechna tělesa, která mají větší velikosti než menší meteority a rychlost od například 11 km/s , což je 39600 km/h.Nepocítitelné teplo působí pouze na vzduch a nepocítitelné teplo působí na tělesa jenom, když prolétávají tímto nepocítitelným teplým vzduchem.Žár začíná tedy působit na meteority a asteroidy, jen když prorážejí toto nepocítitelné teplo člověkem.V tomto okamžiku se začíná těleso rozpadat,tavit a pálit vlivem nadpozemsky extrémní rychlosti.Tím, že Zeleno bílý unikát vytváří nepocítitelné teplo, tak způsobuje přídavné nepocítitelné rozžhavení atmosféry, ve kterém potom umocňuje žár vzduchu, který působí na všechna tělesa, která mají snahu proniknout do atmosféry Země a způsobuje totální zničení meteoritu nebo asteroidu.

Pro funkci Zeleno bílého unikátu je důležité u vytvořených 100 Zeleno bílých unikátů , které mají být uschovány ve velkém podzemním krytu , aby měly pro funkci Zeleno bílého unikátu nedokonalý, tedy přesně nekompletní design vozu, aby nenarušili vyrovnanost unikátu. Postačovalo by tedy sundat ze všech vytvořených unikátů křídla a ty by v případě nutnosti použití unikátu stačilo nasadit na vůz a mohl by dokonale fungovat a být plně použitelný.

Téma UFO:

UFO je prozatím neprozkoumané , ale je možné si dosazovat z prozatím získaných případů setkaní s UFO a z pádů kosmických lodí na povrch našeho světa,také z přímým kontaktem s UFO a také s pořízenými informacemi o technických metodách UFO při tvorbě kosmických lodí. Toto jsou vše informace které jsou přístupné veřejnosti a které byly nashromážděny skupinou vojáků,pilotů,vědců a lidmi, kteří se k těmto informacím dostali i náhodně atd. Jde o to, že UFO je možné přijmout jako skutečnost a proto si zaslouží UFO hodnověrnost.Je možné díky technické vyspělosti UFO, aby se UFO dostávalo k informacím o planetě Zemi a to díky ovládnutí dat posílaných vzduchem tedy signál pro komunikaci atd.,který bude popisován o něco níže.Je možné si myslet , že UFO je ve vesmíru, protože se stalo spoustu událostí na planetě Zemi, které hovoří o setkání s existencí UFO. Princip internetu je jednoduchý a proto je možné očekávat, že je pro UFO primitivním zařízením , které je možné prohlížet například jen GPRS, takže je možné že bude navštěvován nebo byl navštěvován existencí UFO. Je pouze možné být o tom přesvědčen a tedy ne to vědět a to z logického vyvození jak UFO myslí.Proto je možné vyvodit, že UFO je přátelské, protože jsme nebyli doposud napadeni UFEM a také je možné ,že má smysl pro estetiku díky posouzení tvaru kosmické lodě a posouzením složitosti propracovaní technických záležitostí lidským vkusem a kritikou.Protože vznikají také kruhy v obilí (Agrosymboly) po celém světě, které vylučují realizaci člověkem z důvodu toho, že v místě kruhů v obilí nejsou ve většině žádné lidské stopy a také z důvodu ,že existují Agrosymboly, které jsou extrémně dokonalé a rozměrné (dokonalost vyžaduje vysokou propracovanost a ta bez nalezení lidských stop vylučuje vytvoření Agrosymbolu organizovanou skupinou lidí) ,tak je možné soudit, že by mohlo mít UFO rádo slávu a pobavení se.Proto by mohlo sledovat naše nejlepší hvězdy jak z hudby tak z filmu.To bylo k části ve které se hovoří o poslouchání světové raperské hvězdy UFEM a sledování jednoho z nejlepších filmů naší planety.Všechny informace zde popsané jsou fakta ,která nelze kritizovat z důvodu ,že je posuzována mimozemská inteligence lidskou inteligencí,a pokud je vše jinak ,tak vše bude ještě zajímavější ,až se lidstvo setká s UFO na planetě, která by byla osídlená UFEM. Nutno dodat , že všechny informace o UFO se tají z důvodu národní bezpečnosti a tedy zachování celosvětové jistoty lidstva ve věci, že nejsme ohroženi ve vesmíru cizí inteligentní existencí a pocitu bezpečí na planetě Zemi a to z důvodu naznáma z cizích světů.A nyní podám všechny informace které byly doposud lidstvem nasbírány a jsou volně přístupné lidem:

Pád létajícího talíře v Missouri, 1940, 3 bytosti byly nalezeny, bylo zakázáno o tom mluvit.

1941 – Los Angeles – největší výskyt UFO, dva létající talíře byly sestřeleny u Kalifornského pobřeží.

Armádní letecký sbor objevil v horách u San Bernardino podobný objekt, východně od Los Angeles, objekt, který nelze identifikovat jako běžný objekt. Velitelství tohoto armádního sboru došlo k rozhodnutí, že tyto letouny opravdu nelze identifikovat jako pozemské a že jsou podle tajných informačních zdrojů všechny tyto letouny mimoplanetárního původu.

Bylo to za vlády presidenta Rooswelta.

Dále pak přísně tajný projekt Manhattan, vedl ho profesor Robert Openheimer. UFO se zajímá o plutonium (je spojena četnost případů setkání s UFO s testováním jaderných zbraní), u Trinity – pád talíře, místo kde byl proveden první atomový test.

V roce 1947 – byl nalezen létající talíř UFO, který je nyní v držení armády, poblíž Roswelu v Novém Mexiku tento talíř havaroval.

Žena June Creinová krátce před svou smrtí vyprávěla svůj příběh. Když měla 18 let, začínala pracovat s vědci a inženýry, v roce 1942 v Rait Petersonu. Poznala tam Clerence Smitha, to byl velící seržant. Přivezli tam dvě těla z Nového Mexika z havarovaného létajícího talíře, ne z letadla, jak se původně myslelo. Kousek kosmické lodi byl dovezen. Byla to záhadná oblast 51. Všechny věci z lodi tam byly převezeny. V roce 1954 byl vydán speciální manuál a v Nevadské poušti se začala budovat obří vládní stavba, tam je vše zkoumáno, je tam i tepelná bariéra.

MJ 12 – členové velké dvanáctky znali celý příběh.

James Forstal . 22.5. se našlo jeho tělo pod nemocničním oknem, zkoumají pravost dokumentů. Analytická zpráva z Laboratoře pro výzkum a vývoj z 2.9.1947, první popis vláknové optiky, optická vlnovodná vlákna, podobná skleněným tyčinkám, ale pružnější a mají vnější plastový obal, aby docházelo k minimálním ztrátám signálu. Tento plastový obal je klíčem k výzkumu v oblasti optických vláken, která umožňují přenos signálu s minimálními ztrátami.Toto byly informace o technologiích UFO už v roce 1947!!

Konec léta 1947 –popis o sérii jemných čar ve vzoru, spojených stříbrem – integrované obvody. Neměly žádné palivo, sbírali energii nějakým způsobem z atmosféry (nebylo nalezeno). Zpětné inženýrství. Aert Degeldier – malíř, který UFO namaloval. Lidé, kteří jsou přesvědčeni o existenci UFO, převažují nad skeptiky 3 : 2

Teď se zmíním o dalších záležitostech ,které by měly být podporovány a vyvíjeny pro usnadnění životů všech lidí.Přibližně nejméně 100 triliard dolarů by mělo padnout na vývoj umělé inteligence kvůli drahým testům umělé inteligence,vybavení výzkumných komplexů,a také kvůli mzdám pracovníků po celém světě(tento projekt by mohl být celosvětový,tedy by mohl mít středisko pro výzkum například v Paříži,Tokiu a v Dillí.Vše by ovšem řídila USA tedy poskytování dotací a kontrolovalo by výměnu nových poznatků mezi středisky na celém světě).Umělá inteligence je věc, která má jeden z největších významů pro lidstvo,je to služba která bude mít velmi důležité a široké uplatnění v celosvětovém rozsahu.Jde totiž o službu, která se má stát největší součástí každodenního života lidstva.Jde o to vytvořit to, co se ještě nikomu nepodařilo a to umělý mozek, tedy elektronický mozek ,který by byl plně programovatelný a konfigurovatelný, jde tedy o vytvoření inteligentního ducha ,který je schopen vlastního úsudku. Jde o to vytvořit zařízení, které bude mít svojí paměť na uložení všech dostupných slov na planetě ,například v angličtině,zajistit zdroj s extrémní výkonností a co nejvíce kompaktními rozměry a potom nainstalovat inteligentní program, který bude muset mít naprogramováno, co si smí dovolit na člověka a co nesmí si dovolit.U umělé inteligence jde vždy pouze o druh naprogramování, dále o velikost interní paměti a dále o supervýkonný zdroj akumulátoru.Když použijeme pro příklad využití umělé inteligence obyčejný automobil, tak jeho využití může být například v samovolném řízení bez účasti člověka, dále ovládání například klimatizace hlasem a nebo stahování okének atd..U využití umělé inteligence v automobilismu pro řízení by se muselo například nafotit 10000 fotografii s lidmi všech druhů, velikosti a rozměrů a ze všech úhlů a nafotit 250000 fotografií všech pozemních druhů automobilů a také 500000 druhů fotek ze všech úhlů všech budov na světě, dále 100000 fotografií zvířat ze všech úhlů a dále 10000 fotografií semaforů, patníků,šířek silnic a mostů a tunelů a toto vše potom uložit na paměťové médium například 100 GB a potom by vše pomocí skenerů v přední části auta a zadní části auta a umělé inteligence porovnávalo a odlišovalo od sebe auta s lidmi a domy atd. a řídilo automobil podle toho, co by se nastavilo do cíle v navigaci. Tento skener by musel být dokonalejší než skenery používané v současnosti, samozřejmě by byl inteligentní a chytrý, dokázal by ohřívat sklo skenující části, aby nebylo zanášeno sněhem atd..Pracovala by umělá inteligence se skenerem,s obsahem pamětí a zdrojem.Umělá inteligence by zde byla pro kontrolu a řízení povelů.Vše by se muselo naprogramovat tak, že by se do umělé inteligence nahrály příkazy, že je člověk přítelem umělé inteligence a nesmí se tedy ohrozit, zranit a omezit. Umělý duch by pracoval pro lidi podle toho, do jaké míry by mu bylo dovoleno se přátelit s člověkem.Tedy by se mohly prodávat automobily podle výbavy a ve standardní výbavě by samozřejmě nechyběla umělá inteligence, ale cena výbavy by byla navyšována podle toho, nakolik by chtěl člověk, aby s ním auto bylo v přátelském a důvěrném poměru. Například kdyby byl vůz ve výbavě nazvané například “dobré přátelství”, které by se nabízelo například v Mercedesu třídy S, tak by mohl tento vůz sdělit, když by se umělé inteligenci zdálo, že je řidič přetažený, tak by se zeptala, jestli mu může poskytnout masáž sedadel nebo nabídnout ,že je venku teplo a tedy jestli nepotřebuje řidič pustit klimatizaci nebo například, když by se vozu, tedy umělé inteligenci, zdálo, že je řidič unaveny ,tak by ho oslovil jménem a nabídnul mu, že by mohl vůz řídit atd..Možností využití umělé inteligence v automobilismu je opravdu hodně..Také je samozřejmě využitelná umělá inteligence v automobilismu pro tělesně postižené atd. Zde popsané možnosti realizace umělé inteligence v automobilismu jsou pouze obrazné.A další možnosti využití bych nastínil ,například inteligentní slepecká hůlka s navigací, která by měla jack na bezdrátová sluchátka, která by podle umělé inteligence naváděla a upozorňovala například chodce o možnosti koupě zralého ovoce na ulici atd..Dále využití v letectví,dále u vlaků a metra.A dále v energetice.V energetice by se dala využít umělá inteligence v řízení úspory elektrické energie.Například by to vypadalo tak ,že kdyby se v metru úplně vyprázdnil jeden vagón,tak by inteligentní vlak vypnul nebo ztlumil osvětlení ve vlaku a tím by klesla spotřeba o polovinu nebo i celkově.Tím by se zasloužila umělá inteligence o úsporu elektrické energie na celém světě a na všech ostatních planetách tím, že by se inovovaliy staré domy a mrakodrapy a stavěly by se inteligentní domy bez naprogramovaného umělého přátelství.Vždy by šlo o specificky a konkrétně naprogramovanou a chytrou inteligenci.Dále by šla umělá inteligence využít v obnovitelných zdrojích energie, tedy například ve větrných elektrárnách a u solárních energii.U větrných elektráren by šlo nastavit tuto elektrárnu tak ,aby se otáčela a přizpůsobovala se dráze větru,na u solárních elektráren by se nakláněly panely ke slunci a vytvářela by umělá inteligence větší efektivitu.Tyto elektrárny by byly složitější a tedy i dražší,byly by to nákladné elektrárny, ale také velmi efektivní, například v Africe atd..Obnovitelné zdroje jsou také odvětví které vyžaduje vyšší finanční a dotační podporu.Dále by mohly vznikat inteligentní supermarkety, které by uměly upozornit na slevu a výhodné nabídky, atd.Dále ještě u automobilů by šel vyvinout inteligentní alarm, který by upozornil umělou inteligenci o pokusu o odcizení auta a ta by zavolala policii a informovala jí o své pozici díky GPS atd..Dále inteligentní mobil ,který by musel znát všechny informace z nastavení o svém uživateli a pak by s ním jednal jako s uživatelem, ale v přátelském duchu,v nastavení by se mohlo nastavovat například tykání a vykání mobilu a hlas mobilu například z 50 ti možných a stupeň toho jak moc by mobilu zaleželo na jeho uživateli,tedy například by nabízel, zda-li si nechce uživatel zahrát hru nebo by upozorňoval na výskyt a možnost stáhnutí nové hry,nebo jestli se má příchozí hovor přijmout nebo odmítnout atd.,ale umělá inteligence v tomto mobilu by mohla fungovat pouze s bezdrátovými sluchátky nebo umístěná v hands free z důvodu toho, aby se uživatelé navzájem neobtěžovali hlasitým dialogem umělé inteligence.Dále by se dala umělá inteligence uplatnit v astronautice.Zde by šlo stavět obrovské vesmírné lodě s například největšími a nejvýkonnějšími zdroji elektrické energie na světě a tyto lodě by měly umělou inteligenci jako prostředek pro řízení lodi bez úcasti člověka.Zde by se dala tato schopnost využít pro extrémně daleké cesty za poznáním vesmíru ,kde by už člověku například nemohly nikdy vystačit zásoby jídla tedy na třeba 70 let a tyto lodě by se vraceliyna planetu Zemi s pořízenými novými informacemi o vesmíru ,tedy jestli je vesmír konečný nebo nekonečný, nebo s informacemi o všech slunečních soustavách , které po cestě tato vesmírná loď potkala.Jako se u všeho musí zavést pravidla, tak i použití umělé inteligence vyžaduje tedy daná pravidla.Využití umělé inteligence je jedním z nejdůležitějších technických vynálezů ,které mají přijít a které se mají uskutečnit z důvodu ,že se má stát každodenním pomocníkem a přítelem člověka.To je vše, co by mělo být řečeno k umělé inteligenci.

Další věcí, kterou by se mělo v budoucnosti zabývat, je vytvoření umělé gravitace.Je důležité umět vytvořit umělou gravitaci z důvodu, že ve vesmíru existuje pouze stav beztíže z důvodu toho, že není zakřiven časoprostor, což vysvětlil Albert Einstein. Protože se vyskytuje ve vesmíru gravitace pouze jenom v blízkosti středu hmotných a hybných těles, tak není možné, aby při cestování vesmírem byla v kosmických lodích přítomna a zastoupena gravitace.Tedy je jasné, že v těchto kosmických lodích vytvořených člověkem by neexistovala gravitace sama od sebe.Proto je důležité myslet na sestrojení takzvaného stroje na výrobu umělé gravitace.Ten by mohl fungovat na principu umělého zakřivení časoprostoru.Vždy jde pouze o to vytvořit zdroj dodávající gravitaci.V případě planety Země je to hmotnost planety a její hybnost, tedy rotace. Je důležité a užitečné se tímto zabývat z důvodu usnadnění cestování a celkového života ve vesmíru.Na tento projekt by mohlo být investováno minimálně 500 triliard dohromady do okamžiku naleznutí tohoto principu, tedy umělé vytvořené gravitace. Peníze,co by zbyly, by se mohly investovat do jiných oblastí výzkumu a vývoje.Uměle vyvolaná gravitace by mohla být tedy užitečná při přepravě lidí na jiné planety, dále při životě ve vesmíru, tedy ve vesmírných základnách, dále na měsíci a všech planetách ,kde by bylo působení gravitace slabší než na planetě Zemi. Objev stroje na výrobu gravitace neboli také objev principu výroby gravitace uplatnitelné v mobilním principu, tedy vesmírné dopravě atd.,má pro lidstvo jeden z nejneopakovatelnějších přínosů. Jde o vytvoření pozemských,tedy přirozených podmínek v celém vesmíru, sloužících celému lidstvu.Stav beztíže je nestandardní stav, ve kterém se nedá žít moc dlouho a život v něm je komplikovanější než v prostoru s gravitací, proto je třeba tuto oblast poznávání nenechávat nepoznanou.Jako samotný vesmír má pro člověka velký smysl poznávat, tak i umělá gravitace má velký smysl pro celé lidstvo.

Další věc, kterou je důležité zkoumat a poznávat, je svět baterií a akumulátorů.Aktuální svět je plný baterií a akumulátorů, které jsou sice využitelné a užitečné,ale ještě ne zdaleka jsou u konce svých možností.Když vezmeme v úvahu, že měsíc, ze kterého se dovezlo 400 kg hornin, nabízí úplně jiné horniny a složky a Mars, je jiný svět s jinou gravitací a přírodním zbarvením hornin a také může s hrubým odhadem existovat minimálně 200 milionů planet stejných jako je planeta Země, ovšem jiných než náš svět v jejich složení chemických prvků, je tedy reálné odhadovat, že vesmír nabízí více chemických prvků než je obsaženo v Mendělejevově periodické soustavě prvků z důvodu, že lze se domnívat, že ve vesmíru existuje minimálně miliarda planet z celkového počtu sluncí v naší galaxii , která činí číslo 200 miliard hvězd.Tedy z 200 miliard hvězd obrazně musí existovat minimálně miliarda planet, to je pouze hrubý odhad.Z této miliardy planet by mělo existovat více prvků dohromady než je v periodické tabulce prvků na naší planetě a to z důvodu ,že planety nejsou dokonalá stvoření a dokonalá existenční místa k životu.Dokonalost planety by znamenala ,kdyby byly všechny prvky z vesmíru na jedné planetě nebo všechny inteligentní organismy na jedné planetě. Protože je možné z dosažených informacích o UFO odhadovat, že žije tedy UFO na jiné planetě než naší, je možné se domnívat, že existují i jiné chemické prvky než v naší periodické soustavě prvků na jiných planetách.Proto se lze domnívat, že každá planeta má svoji periodickou soustavu prvků.Tedy tímto je možné říci, že můžou existovat jiné chemické prvky na jiných planetách, které mohou mít lepší výkon a výdrž při reakcích mezi sebou. Je možné, že chemické reakce mezi těmito prvky jsou 100krát delší než u chemických prvků na planetě Zemi, tedy například niklu a kadmia.Jde o to, že doba než se spotřebuje energie, která vychází z chemické reakce baterií, může být v případě nalezení efektivnějších prvků i 1000krát delší než u například nikl kadmiových baterii.Tedy je nutné opět na tento projekt vyčlenit minimálně 100 kvadrilionů dolarů z důvodu velkého smyslu pro život na planetě Zemi.Vše by záleželo na výzkumu chemických prvků a nalézání nejvhodnějších kombinací pro nejdelší a nejvýkonnější chemické reakce.Baterie by měly v budoucnu samozřejmě pohánět letadla,lodě,vlaky,tramvaje dále vesmírné lodě atd..Využití pro baterie je nejširší ze všech odvětví,jde o nový zdroj energie jako je benzín a nafta a samozřejmě jde o pohon strojů a přístrojů ,které benzín a naftu nevyžadují, což z baterie činí nepostradatelnou záležitost z hlediska budoucího pokroku v technice a elektrotechnice.Proto se musí neustále vyvíjet baterie na planetě Zemi a dále vyvíjet aktivita v objevování jiných planet a zkoumání obsahu na jejich povrchu, tedy v případě baterií jde o chemické prvky.Jde tedy hlavně o to vyvinout dokonalé baterie s extrémním výkonem a výdrží a efektivitou, také o to podpořit zdravé životní prostředí a také vytvořit nový druh výroby elektrické energie, který by nespaloval uhlí a ropu,ale našel by jiné ekologické řešení.Jde o vytvoření nového pohonu, který bude šetrnější k životnímu prostředí a také jde o pohon, který založí takzvanou elektřinu budoucnosti.Bude to elektřina, která bude už na minimálně dvě tisíciletí použitelná a bez vedlejších následků v životním prostředí a bez velkých požadavků na výrobu energie.

Další důležité téma ve světovém technickém vývoji je vývoj samotných elektromotorů.Elektromotory mají tvořit jednu z nejrozšířenějších záležitostí ve světě elektrotechniky.Elektromotory by měly zůstat na trhu extrémně dlouho, proto je nutné je zdokonalovat a vyvíjet. Elektromotory by se měly využívat komplexně v automobilismu, později i lodní dopravě a nejpozději v letectví.Dále by se měly používat v miniaturní formě u robotů.Roboti by měli využívat tedy extrémně výkonné, extrémně úsporné a spolehlivé elektromotory, které by měly být nejsložitější.Další typ elektromotorů by byl motor v automobilu.Tento motor by měl být výkonný,úsporný,kultivovaný,a také s extrémní spolehlivostí a kvalitou a se schopností a zárukou minimálně vykonat nájezd 220000 km bez sebemenších zásahů do elektromotoru.Jedny z posledních elektromotorů by byly motory používané v parnících.Tyto parníky by měly mít nejtěžší elektromotory na světě.Dá se očekávat i motor o váze 40 tun.Tyto elektromotory by měly být samozřejmě nejsilnější ze všech kvůli nutnosti otáčet i dvěma lodními šrouby najednou,dále by měly být nejúspornější,a dále by měly disponovat nejvyšším točivým momentem ze všech vyráběných elektromotorů.A poslední elektromotory by byly motory do letadel.Tyto motory by měly mít schopnost vyvinout nejvyšší otáčky z nutnosti , že dopravní Jumbo jet 737 musí vystoupat do výšky 10000 km a pro kultivovaný let je potřeba rychlost nejméně 800 km/h ,proto musí být elektromotor použitý u letadel nejtočivější a nejrychlejší.Motor u letadel by měl být nejdražší kvůli potřebě nejvyšší spolehlivosti a dále by měl být nejúspornější ze všech elektromotorů.Místo paliva v křídlech dopravního letadla by byly baterie, které by měly i 35 tun.Tyto baterie by musely být samozřejmě nejvýkonnější z nových materiálů,které by byly založené na nových technologiích, založených na stávajících platformách. Létání letadly s elektromotory by mělo být zavedeno až po uplynutí několika půlstoletí.Na vývoj elektromotorů by mělo být investováno nejméně 700 biliard dolarů kvůli jejich náročnosti a různorodosti jejich provedení.Mělo by se investovat z toho důvodu, že by bylo potřeba tento způsob pohonu zdokonalit, a to i co nejdříve.S přihlédnutím k faktu, že ropa je dnes nejrozšířenější a ještě se s ní na dlouho počítá v automobilovém světě, tak může být přirozeně vývoj elektromotorů pozvolný. Jde o to, že se vyrábí automobily na benzín a naftu a také se používá LPG , proto přechod na elektromotory musí být pomalý, což znamená zhruba 60 až 80 let vývoje do doby absolutního zavedení elektromotorů.

Dalším možným způsobem, jak by se mohly Spojené státy, nebo například Japonsko, angažovat ve vývoji ve světě elektrotechniky,je zavedení inteligentních robotů do všedního života lidí. U robotů už by se muselo jednat o vysoce inteligentní,složité a důmyslné stroje a mechanismy, které by se mohly už používat jen v určitých oblastech.Robot už by vzhledem napodobil přibližně člověka a proto by se mohl stát jeho náhražkou nebo variantou v určitých oblastech a to zcela úplně.Muselo by se jednat o dokonale promyšlený a dokonale zrealizovaný vývoj robotů a to do určitých oblastí lidské činnosti.Opět se musí dodat ,že by se muselo jednat o roboty s umělou inteligencí popsanou výše. Inteligence robotů by musela být s nejvyspělejším a nejdokonalejším programem s miliardami informací o zaměstnání, které by roboti vykonávali, tedy například by museli mít všechny informace o situacích a každá situace by musela mít naprogramované návazné řešení. Tedy by mohli roboti například pracovat pro funkci provádění recyklace,tedy například třídění plastových láhví na skládce, tedy v prostředí, které svojí povahou je nehostinné ,tedy v tomto případě s nepříjemným zápachem,dále by šli humanoidní roboti využít jako popeláři, kteří by jezdili na popelářských vozech,což by způsobovalo kladnou věc a to že by popelnice byly dokonale vyprazdňovány a to všechny popelnice ve městě,dále by mohl existovat robot ,který by uklízel pracovní prostory,tedy například nemocnice atd.(po skončení úklidu by si tento robot mohl zavolat Taxi a nechat se odvézt do centra firmy specializované na úklid.(Existovaly by tedy firmy, které by pronajímaly své roboty na určité služby).Samotná cena robota by se pohybovala okolo 899 tisíc Kč z důvodu složitosti použitých elektromotorů, také kvůli tomu, že by roboti museli být kompletně voděodolní a také odolní proti pádu,také kvůli přítomnosti umělé inteligence a výkonných baterií.Tato cena je pouze orientační,každopádně s příchodem robota na trh bude cena nejvyšší v historii.Až po 15 letech od zavedení robotů by mohly ceny klesnout až o 500000 tisíc Kč, tedy z 45000 dolarů na 20000 dolarů.Šlo by tedy o roboty, kteří by pracovali jenom v určitých oblastech a nemohli by se uplatnit všude, protože by to způsobovalo nezaměstnanost lidí a s tím spojenou nevoli lidí.Mohli by existovat ještě maximálně roboti v domácnostech, kteří by se starali o staré a postižené lidi ,ale museli by se pohybovat pouze v prostoru bytu či domu, kde by měli také svojí základnu pro nutné dobíjení baterii.Opět podle povahy a výkonu baterii by mohli být roboti v pohotovostním režimu.Na výzkum a vývoj robotů by mohlo padnout zhruba 500 triliard dolarů z důvodu spolehlivosti a nutnosti dokonalé povahy,chování,pohybů,mluvy,zakomponování umělé inteligence,také z nutnosti zmenšovat paměťová média pro extrémní objem dat a to vše v kompaktních rozměrech při průměrné váze zhruba kolem 110 kg.Šlo by o inteligentní roboty,přátelské a komunikativní.Vše by bylo stejné jako u normálních lidí,jen s rozdílem, že by vypadali jako stroje, které by byly oblečeny do uniforem a jiných oděvů.Samotné uvedení robotů do provozu a do prodeje by se dalo plánovat maximálně od roku 2270,z důvodů, že za 260 let bude lidstvo teprve připraveno na tento styl života a tyto možnosti.Roboti budou velice složité stroje a proto se musí nejdříve tyto stroje zkonstruovat a teprve potom se musí navrhnout termín, kdy by měly být uvedeny do provozu.Dá se datovat termín okolo roku 2270, protože toto datum dává robotům největší a zároveň nejrealističtější smysl jejich existence.

Nyní uvedu novou značku mobilních telefonů, která by byla vybudována v České republice pro vytvoření České republiky jako velmoci ve výrobě mobilních telefonů.Telefony by měly značku Clara a nabídku by tvořilo v začátku 10 telefonů a později by jich muselo přibýt dalších dvacet.Mobilní telefony by byly všech typů, tedy Outdoorové,Stylové,Managerské a Herní mobily.Bylo by v plánu navrhnout například tyto mobilní telefony:

První by byl model:

Clara A-4444- tento model by měl například fotoaparát s 5 Mega pixel,dále GPS,MP3 přehrávač s 10 GB pamětí na skladby,85 polyfonními vyzváněcími tóny,teploměrem,baterkou pro svícení,rádiem a rychlou operační pamětí ,výkonnější a rychlejší než například jiné systémy od jiných výrobců.Vypadal by tak, že by měl výměnné kryty s 16 druhy od originálního výrobce Clara.Dále by měl výhradně klávesnici bez dotykového displaye a jeho klávesnice by byla po stranách užší než display a asi 1 cm nad displayem by se zúžil o 2,5 milimetru než by byla celá šířka displaye. Barvy: stříbrná,černá,hnědá,bílá perleť atd.Cena tohoto modelu by byla na hranici 9 tisíc Kč.

Dále by byl model:

Clara A-7474,tento model by měl fotoaparát s 8 mega pixel,Mp3 s 16 GB pamětí pro skladby,GPS s 2000 místy pro uložení cílů a 800 pro uložení tras,teploměr,paměť pro 300 MMS a paměť pro 650 SMS,rádio a TV tuner a baterku pro svícení.Baterie by mohla být koncipována pro výdrž na zhruba 10 dní v pohotovostním režimu.Klávesnice by byla s dotykovým displayem a byla by bez výměnných krytů.Cena by se měla pohybovat v rozmezí 18-21 tisíc, podle toho, jestli by byl model opatřen luxusním Hands free, které by samostatně mělo hodnotu 7000 Kč a bylo by z karbonu.

A poslední model Clara A-9494 by měl vše, co by měl model A-7474, jen by měl paměť pro MP3 rozšířenou na 25 GB a fotoaparát by měl 10 Mega pixel.Disponoval by vyklápěcí plošnou klávesnicí a jeho design by vypadal tak, že by měl zakulacené hrany a jeho barvy by byly: bílá perleť,béžová, tmavě modrá,atd..Disponoval by pamětí pro GPS 2500 pro zadávání cílů a 1500 pro uložení tras.Balení by obsahovalo karbon Hands free,CD pro instalaci MP3 a převádění fotografií a videa,hnědé pouzdro a držák do auta pro GPS.Cena by se pohybovala ve výši 28000 Kč.Továrny by měly být čtyři.První v České republice v Praze,druhá v Americe v Seatlu v místě ,kde sídlí Microsoft Billa Gatese a má zde zastoupení americká značka Boeing,,třetí v Číně v Shanghaji a čtvrtá v Indii v Novém Dillí.Opět se jedná o zvyk na novou značku a značka Clara by se měla zařadit mezi světové výrobce a za 5 let už by měla být stálicí na trhu mobilních telefonů.

Nyní více přiblížím plán pro vytvoření nové cubánské značky pro elektroniku.Jednalo by se přesně o výpočetní techniku, která by tedy měla doplnit stávající značky počítačů a měla by mít také své významné místo na trhu.Znění této značky by tedy bylo: Codelogic.Tato značka by měla vyrábět vše související s výpočetní technikou, tedy Nootebooky,Business PC’s,Consumer PC’s,Monitory LCD,Modemy,Reproduktory a Web kamery, MP3 přehrávače atd..Tato značka by vyráběla špičkovou Business techniku, která by měla vše co konkurence a měla by extrémně nízkou hmotnost notebooků.MP3 přehrávače by měly v základu buď 10GB,20GB a 30GB ,dále by měly v základu Rádio,Fotoaparát,a všechny funkce pro úpravu zvuku, tedy eqvalizer s přednastavenými 15 ti zvukovými režimy.MP3 přehrávače by disponovaly v základu sluchátky s nejvyšší kvalitou přenosu zvuku a každý z přístrojů Codelogic by měl jako jeden z mnoha hranici hlasitosti poslechu zvuku na nejvyšší úrovni.V balení by se nacházelo vždy pouzdro z karbonu.Cena by se pohybovala od 8000 do 15000 Kč.MP3 přístroje Codelogic by se zařadily mezi nejkvalitnější přístroje na světě svojí kvalitou zpracování,také díky použitým materiálům a výkonu, hlasitosti poslechu a také díky ultrakvalitnímu přenosu zvuku díky použitým sluchátkům Codelogic.Tato značka by měla továrnu v Lucembursku, v hlavním městě Lucemburk kvůli faktu, že tento stát je významné finanční centrum a má nejvyšší živ