Jdi na obsah Jdi na menu

Povinnost lidstva uvědomit starší civilizace o nové civlizaci

Nyní bych chtěl hovořit o povinnosti lidstva uvědomovat starší civilizace.Jelikož ve vesmíru pravděpodobně existují jiné lidské civilizace,tak je třeba vytvořit plán,který by vytvářel povinnost lidstva uvědomit starší generace o nové civilizaci.V příkladu se dá použít Mayská civilizace.Území Mayské civilizace (cca. 2500 př. n. l. – 1520/1697 n.l) a zároveň území osídlené početnými mayskými národy se rozprostíralo na celém polostrově Yucatán a protilehlém území až po Tichý oceán, tedy přesněji v celé dnešní Guatemale, celém dnešním Belize, severozápadním Hondurasu, v mexických státech Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas a na východě mexického státu Tabasco.O prvních Mayích můžeme podle posledního výzkumu mluvit už asi od roku 2500 př.n.l., čili přibližně s výskytem prvních polnohospodářství. Většina nálezů ale pochází až z období po roce 1500 př.n.l. Mayové po dobu celých svých dějin pěstovali zejména kukuřici.

Někdy ve středním předklasickém období převzali Mayové od Olméků systém hierarchické společnosti vedené králi a šlechtici. Nížinní Mayové vytvořili kmenové konfederace, zatímco Mayové ve vysočinách se podrobovali nadřízeným králům nebo náčelníkům. V nížinách se králové objevili až od pozdního předklasického období (první zmínka však až v roce 100), král se tehdy nazýval ahaus (velkokrál)

Pohled z pyramidy v Chichén Itzá na areál a okolní džungli.Podobně jako mnohé jiné civilizace, ani mayská společnost nikdy netvořila jednotnou říši, ale v klasickém období k tomu měla blízko, protože v nížinách existovala dvě velká království – Tikalské a Calakmulské. Mayská nížinná civilizace klasického období dosáhla v každém ohledu nejvyšší kulturní úrovně ze všech známých kultur předkolumbovské Ameriky. Budovala se města s nádvořími na náboženské obřady, chrámy, palácemi, či hřištěmi na míčové hry. Město se chápalo spíše jako kultové středisko, než jako místo na bydlení. Mayské chrámy, stavěné jako mohutné stupňovité kamenné stavby, bývají pro svou podobnost s egyptskými pyramidami nazývány chrámové pyramidy. Na náboženské obřady se využívaly i jeskyně, sloužící jako poutní místa, ve kterých se měla uskutečňovat střetnutí s duchy. Lidské oběti nebyly zřídkavé.V klasickém období se mayská společnost členila na vládnoucí vrstvu (vládce, šlechtu (jeho rodinu s jejich družinou a dvořany) a kněze, střední vrstvu (jako dnes - specialisté, řemeslníci, manažeři a úředníci; vlivní lidé z této vrstvy se dostali i do vládnoucí vrstvy), bojovníky, otroky (výlučně zajatí nepřátelští vojáci) a ostatní. Společenské vrstvy se podobaly odděleným kastám. Kněží byli často současně vládci a naopak. Hospodářský základ tvořilo polnohospodářství, zejména pěstování kukuřice. Jako platidlo se používaly kakaové boby.V porovnání s imperiální kulturou Inků si vyspělá mayská zaslouží označení intelektuální, přičemž přinejmenším písmo a kalendář pravděpodobně zdědili od Olméků. Za zmínku už jen stojí jejich základní intelektuální výdobytky:Jejich písmo bylo jediné opravdové písmo v celé předkolumbovské Americe, čili bylo schopné vyjadřovat slova a rozličné zvuky. Zachovalo se zejména na stélách, popisujících občanské událoati a zaznamenávajících kalendářní a atronomické údaje. Z mayských knih přežily španělskou conquistu jen čtyři tzv. kodexy.

Mayský kalendář (lépe řečeno více paralelních kalendářů) byl nejsložitějším (přinejmenším) v celé předkolumbovské Americe. Mayský kalendář byl vzhledem ke skutečné délce roku přesnější, než náš dnešní kalendář. Jejich kalendářní výpočty měly dokonce speciální název (alautun) pro období dlouhé 63 081 429 let.Jejich matematika používala nulu, kterou v té době v Evropě neznali Římané ani Řekové.

Astronomie byla taktéž velmi vyspělá. Mayští kněží velmi pravděpodobně věděli, že Země je kulatá už tisíc let před Koperníkem. Analyzovali dráhy měsíců Jupitera tisíc let před tím, než je v Evropě vůbec objevil Galileo Galilei. Znali cykly oběhu Měsíce, Venuše, spočítali tropický a hvězdný rok.Stavěli dálkové cesty přes džungli, vysušovali močály, stavěli podzemní nádrže na vodu a především umělecky hodnotné pyramidy, paláce a města.Narozdíl od Egypta, starověké Indie, Řecka, či Mezopotámie, které vznikaly na územích, kde se daří polnohospodářským plodinám, v místech s příznivým klimatem, s vhodnými vodohospodářskými poměry, Yucatán je spíše opakem podobného ideálu. Navzdory tomu je pozoruhodné, že civilizace s natolik primitivními materiály, hospodářskými a ekonomickými základy v klimaticky nevhodné oblasti dosáhla natolik výjimečných intelektuálních úspěchů.Vrchol mayská kultura dosahuje po roku 800. Okolo roku 900 došlo z dodnes sporných příčin k rychlému opuštění míst v jižních nížinách, čím tzv. Klasické období skončilo. Mayové jižních nížin se změnili na primitivní pěstitele kukuřice, Mayové severních nížin se dostali pod vliv Toltéků (což znamenalo např. vzrůst obětování lidí) a později se rozpadli na hodně (ne nevyspělých) samostatných států. Mayové ve vysočinách se změnili v agresivní bojovníky.

Tedy je pravděpodobné, že civilizace podobné Mayským civilizacím běžně existují.Mayové nebo například lidé z primitivního období, jako je například Leninismus,nebo Baroko,či Renesance,atd.,jsou primitivní civilizace,které můžou běžně existovat,a proto je potřeba připravit plány, který budou řešit nejmodernější civilizace.Je tedy potřeba připravit plán na uvědomění primitivních civilizací o nové civilizaci.Mayové můžou být ve vesmíru obyčejný jev.Je možné počítat s velkým počtem nevyvinutých civilizací.Bude tedy potřeba vytvořit plán na to, aby nevědomé lidské civilizace byly seznámeny s moderními civilizacemi,které nyní existují.Bude potřeba připravit plán,který by měly zařizovat automobiloví Transformeři.Mělo by to být tak, že by s automobilovými Transformery létali lidé na jiné planety.Postup uvědomování zastaralých civilizací by probíhal způsobem,že by například 15 lidí hovořilo se zastaralými civilizacemi způsobem, že by hovořili prostřednictvím automobilových Transformerů.Bylo by potřeba, aby k těmto lidem hovořili automobiloví Transformeři.Vždy, když by se jednalo o první setkání automobilových Transformerů s lidmi ze starých období,tak by bylo dobré, aby se vybíraly automobily.Bude potřeba, aby hovořila k těmto lidem krásná auta.Na reprezentaci by bylo dobré nasadit Ferrari 458 Italie,Lamborghini Gallardo LP-560-4,Pagani Huayra,Lamborghini Reventon,Bugatti Veyron Super Sport,Maybach 62S.Lamborghini Aventador LP-700-4,a poslední Ruf RT 12 R.Co se týče toho, kdo z automobilových Transfomrerů by hovořil k těmto lidem jejich jazykem,tak pro tento úkol by mohlo být vybráno Lamborghini Aventador LP-700-4,nebo Ruf RT 12 R.Co se týče vývinu těchto civilizací,tak ten by byl postupný,ale důležité je nejdříve uvědomit lidi ve všech oblastech tohoto světa,tedy pokud budou na tomto světě kontinenty, tak se navštíví vždy každý kontinent a zde bude docházet k uvědomování tohoto lidstva.Na obrázku je Ruf RT 12 R.